Hogere eisen aan veiligheid van evenementen

Hogere eisen aan veiligheid van evenementen. Wat gaat dit rapport voor gevolgen hebben voor organisatoren?

Inspecties vragen meer aandacht voor risico’s bij publieksevenementen
Gemeenten moeten bij publieksevenementen meer aandacht besteden aan de veiligheids- en gezondheidsrisico’s om onnodige risico’s voor burgers te voorkomen. Dit stellen de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg na gezamenlijk vervolgonderzoek in hun rapport. Minister Van der Steur onderschrijft de aanbevelingen en heeft het rapport, mede namens de Minister en de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer gestuurd.

Jaarlijks vinden in Nederland tienduizenden publieksevenementen met grote aantallen bezoekers plaats. Deze evenementen gaan gepaard met de nodige risico’s. De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidzorg vinden het belangrijk dat deze risico’s voorafgaand aan het evenement zoveel mogelijk worden teruggebracht. Vandaar dat deze Inspecties in 2008 en 2012 hiernaar onderzoek hebben gedaan. Uit deze onderzoeken bleken deze risico’s nog onvoldoende te worden voorkomen.

In 2015 hebben de Inspecties opnieuw een onderzoek bij 124 gemeenten, de 25 veiligheidsregio’s en de tien regionale eenheden van de Nationale Politie uitgevoerd. In dit onderzoek is vooral gekeken naar de aandacht voor en de wijze waarop veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij de behandeling van een aanvraag voor een evenementvergunning worden teruggebracht. Op basis van deze uitkomsten en de vergelijking met het inspectieonderzoek van 2012 stellen de Inspecties vast dat er nog steeds substantiĆ«le verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn.

De Inspecties constateren dat onduidelijk is wat de gemeenten op het gebied van veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen van onder meer de evenementen-organisaties verlangen. Daarnaast is de beoordeling van de risico’s hiervan bij veel gemeenten onvoldoende. Ook maken gemeenten te weinig gebruik van de aanwezige deskundigheid en evenementenoverzichten bij de hulpverleningsdiensten.

De Inspecties bevelen de gemeenten aan om op deze punten meer hun regierol te nemen en meer werk te maken van het terugbrengen van de risico’s. Ook zouden gemeenten de kennis en ervaringen die opgedaan zijn bij evenementen meer kunnen delen binnen en tussen de gemeenten.
De veiligheidsregio’s krijgen van de Inspecties de aanbeveling om vanuit de gezamenlijke hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en GHOR), de gemeente te adviseren en te zorgen voor een volledig en actueel regionaal overzicht van publieksevenementen. Tot slot krijgen de veiligheidsregio’s de aanbeveling om de bestaande GHOR-norm voor adviezen over de gezondheid bij publieksevenementen te heroverwegen.

Minister Van der Steur is van mening dat er voldoende instrumenten zijn om lokaal het evenementenbeleid en de processen rondom vergunningverlening en -handhaving op orde te krijgen en te houden. ‘Ik verwacht dat zowel gemeenten als veiligheidsregio’s de uitkomsten serieus nemen en tot actie zullen overgaan, en heb de VNG en het Veiligheidsberaad gevraagd hier een actieve rol in te vervullen. Ik blijf de ontwikkelingen volgen’, aldus minister Van der Steur.

 

bron: Rijksoverheid